Názov KÚPNA ZMLUVA OJAZDENÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA č.008/TPO/A/2019 - AUTOBUS
Popis Kúpa motorového vozidla - Autobus
Cena 4 814,40 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s.
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Peter Pobeha,predseda predstavenstva
Adresa(sídlo) Košická 2, 010 65 Žilina
IČO 36 407 771
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 23.12.2019
Súbor Stiahnuť