Názov Dohoda č.2/2020 o poskytnuí dotácie z rozpočtu obce
Popis Poskytnutie dotácie - Jednota dôchodcov na Slovensku Štiavnik
Cena 1 200,- €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Anna Peňáková
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 10.01.2020
Súbor Stiahnuť