Názov Kúpna Zmluva o zriadení vecneho bremena
Popis Predaj nehnuteľnosti
Cena 157,96 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Štefan Hraboš
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 16.01.2020
Súbor Stiahnuť