Názov Kúpna zmluva č.Z20201827_Z - Motorová nafta
Identifikačné číslo Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Popis Motorová nafta
Cena 4 580,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Solar 2009, s.r.o.
Adresa(sídlo) Piešťanská 3, 917 01 Trnava
IČO 50248685
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 03.02.2020