Názov Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Popis Poskytnutie fin. prispevku
Zmluvná strana (dodávateľ) Ministerstvo životného prostredia SR
Osoba, ktorá podpísala dokument RNDr. Richard Muller, PhD., generálny riaditeľ
Adresa(sídlo) Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO 42 181 810
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 14.02.2020
Súbor Stiahnuť