Názov Dodatok ku kúpnej zmluve o zriadení vecného bremena
Popis Odpredaj pozemku
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Štefan Hraboš
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 09.03.2020
Súbor Stiahnuť