Názov Faktúra č.81/2020
Identifikačné číslo č.81/2020
Popis Praktická prirúčka - Účtovné súvzťažnosti v samospráve
Cena 33,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) ZORVC Martin
Adresa(sídlo) Nám.S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
IČO 31 938 434
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 18.01.2020
Súbor Stiahnuť