Názov Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19, resp. iných prenosných ochorení
Popis Interný dokument - Krízový plán COVID - 19
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Zps aDSS Štiavnik - Mgr. Janka Pobijaková
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 09.04.2020
Súbor Stiahnuť