Názov Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na odpredaj nehnuteľného majetku obce
Identifikačné číslo 441-2/2020
Popis Odpredaj podlažia lekárne a zdravotného strediska
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 18.05.2020
Súbor Stiahnuť