Názov Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa socialných služieb v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik za rok 2019
Popis Výročná správa za rok 2019
Cena 284 198,31 €
Zmluvná strana (dodávateľ) ZpS a DSS Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Mgr. Janka Pobijaková
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 764
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 03.07.2020
Súbor Stiahnuť