Názov ZMLUVA O DIELO
Popis Zatepľovacie práce na stavbe Požiarnej zbrojnice2
Cena 15 800,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Peter Kubica
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 675
IČO 46 596 267
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 11.09.2020
Súbor Stiahnuť