Názov Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.11092020
Identifikačné číslo č.11092020
Popis Stavebné práce nad rámec rozpočtu - Požiarná zbrojnica
Cena 1 386,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Peter Kubica
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 675
IČO 46596267
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 09.10.2020
Súbor Stiahnuť