Názov Faktúra č.486/2020
Identifikačné číslo č.486/2020
Popis Dosky-šalovanie požiarná zbrojnica
Cena 264,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 1339
IČO 31 630 006
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 30.09.2020
Súbor Stiahnuť