Názov Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.11.2015
Popis Nájom nebytových priestorov
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 30.11.2020
Súbor Stiahnuť