Názov Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na prenájom nehnuteľného majetku obce- Silážny žľab.
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 18.12.2020
Súbor Stiahnuť