Názov Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-VO-573-009/2020
Identifikačné číslo č.KRHZ-ZA-VO-573-009/2020
Popis Prebytočný hnuteľný majetok - Technická výbava IVECO
Cena 203,10 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa(sídlo) Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO 00151 866
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 23.11.2020
Súbor Stiahnuť