Názov Dodatok č.2/2020 k VZN č.4/2015 o úhradách za sociálne služby v zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Štiavnik č.764, v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik o zmene výšky úhrady za ubytovanie a obslužné činnosti v tomto znení
Identifikačné číslo č.2/2020
Popis Výška úhrady za obslužné činnosti v zariadení
Cena rok 6,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 21.12.2020
Súbor Stiahnuť