Názov kúpna zmluva - odkup nehnuteľnosti
Osoba, ktorá podpísala dokument Štefan Bachorik a manž. Elena
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Dátum 21.01.2021
Súbor Stiahnuť