Názov Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
Identifikačné číslo č.1
Popis Výpožička tabletov
Zmluvná strana (dodávateľ) Štatistický úrad SR
Adresa(sídlo) Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
IČO 00166197
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Dátum 15.03.2021
Súbor Stiahnuť