Názov Zmluva č.1/2021 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Identifikačné číslo č.1/2021
Popis Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Cena 2 500,- €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 15.03.2021
Súbor Stiahnuť