Názov Mandátna zmluva č.20210001
Identifikačné číslo č.20210001
Popis Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálných odpadov
Zmluvná strana (dodávateľ) Comris s.r.o
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Jaromír Smítka
Adresa(sídlo) 966 78 Hrabičov 126
IČO 47 629 959
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 27.01.2021
Súbor Stiahnuť