Názov Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.19/2019 Oprava havarijného stavu spojovacej chodby telocvična
Identifikačné číslo č.1
Popis Oprava havarrijného stavu spojovacej chodby
Zmluvná strana (dodávateľ) KOMASTA, s.r.o.
Adresa(sídlo) Kuzmányho 525/36, Martin 036 01
IČO 51 703 653
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 22.07.2021
Súbor Stiahnuť