Názov Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci obcí uzatvorenej dňa 15.02.2021
Popis Sploupráca pre obce Dolné Kočkovce - Stavebné úrad
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 30.08.2021
Súbor Stiahnuť