Prihlášku na denný letný tábor si môžete stiahnuť tu: Prihláška na tábor

Opatrenia počas denných táborov SCVČ Štiavnik 2021  Opatrenia tábor 2021

Výchovný program SCVČ Štiavnik si môžete pozrieť tu: Výchovný program SCVČ Štiavnik

Dodatok k Výchovnému programu si môžete pozrieť tu: Dodatok k výchovnému programu

Plán práce na šk. rok 2020/2021 si môžete pozrieť tu: Plán práce šk. rok 2020/2021

Školský poriadok a dodatok k školskému poriadku si môžete pozrieť tu:  Školský poriadok a dodatok k školskému poriadku

Smernicu č. 2 šikanovanie  si môžete pozrieť tu: Smernica šikanovanie