Riaditeľ: Mgr. Vladimír Čvapek,               tel. kontakt  0908533955

                                                                   email: [email protected]

Vychovávateľka: Bc. Mária Prílepková,   tel. kontakt 0948544109

                                                                   email: [email protected]