Záujmová činnosť v SCVČ  je dočasne prerušená rozhodnutím MŠVVaŠ zo dňa 8.1. 2021.