Riaditeľ: Mgr. Vladimír Čvapek

Vychovávateľka: Bc. Mária Prílepková

Ekonomický úsek: Renáta Takáčová

Upratovačka a pomocný dozor: Mária Pobiaková

Pomocný dozor: Ľudmila Mračníková