Dátum: 20.11.2018 | Meniny má Félix | Teplota: 0,0 °C | Vlhkosť: 0 % | Predpoveď: | Pranostika:

V roku 2017 bolo schválené poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo strany Ministerstva životného prostredia SR vo výške 306 424,40 Eur na projekt "Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik". Projekt bude financovaný Európskou úniou podporený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Hlavným zámerom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Tiež vytvoriť podmienky pre skvalitnenie odpadového hospodárstva a systému separovania odpadov v obci Štiavnik.

Tento projekt vytvorí predpoklady na efektívnejšie nakladanie s odpadmi. Čím sa bude skvalitňovať životné prostredie. Projekt bude tiež vytvárať podmienky na zlepšenie propagácie v prípade separovania odpadov a bude podporovať predchádzanie vzniku odpadov. Hlavný cieľ projektu je investícia do infraštruktúry odpadového hospodárstva a podpora efektivity už existujúceho systému zberného dvora, nákup technológie do zberného dvora a zvýšenie celkovej informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva.

Predpokladom je, že tento projekt zabezpečí zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov obce a natrvalo skvalitní životné prostredie obyvateľov obce Štiavnik.

Komentáre (0)

PRIDAŤ KOMENTÁR [odošlete stlačením enteru]

Komentovať môžu iba zaregistrovaní.