Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Mgr. Janka Pobijaková

Telefón: 041/3214404 , 0911 980 429, 0915 280 485

Email: [email protected]

------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty na obecný úrad

Starosta obce

Ing. Štefan Vároš

Telefón: 041/7079951 , 0905 254 037

Email: [email protected]

Sekretariát

Administratívne práce, kultúra, ostatné

Anna Kopuníková

Telefón: 041/5583007, 0907 811 689

Email: [email protected]

 

Úsek rozpočtovania, účtovníctva

Mgr. Edita Mištríková

Telefón: 041/7079955, 0901 706 421

Email: [email protected]

 

Úsek personálnej práce, miezd a priestupkov

Mgr. Anna Michútová

Telefón: 041/7079954, 0908 942 106

Email: [email protected]

Úsek životného prostredia, správy daní a osvedčenie listín a podpisov

Mgr. Kamila Peňaková

Telefón: 041/7079957, 0908 942 106

Email: [email protected]

 

Úsek rozvoja sociálnych služieb, evidencie obyvateľstva, zabezpečenia volieb,matrika

Mgr. Ľudmila Palková

Telefón: 041/5583 493, 041/7079953

Email: [email protected]

 

Úsek  vnútornej dopravy, evidencie hrobov a vedenia pokladne

Mária Stopková

Telefón: 041/7079956, 0908 942 106

Email: [email protected]

 

Úsek spravovania nehnuteľností, zabezpečenia činnosti OR a OZ

Ing. Silvia Parčišová

Telefón: 041/7079958, 0908 942 106

Email: [email protected]

 

Oblasť CO, správa bytov, oblasť majetku, inventarizácie majetku,BOZP a osvedčovanie listín 

Helena Šípková

Telefón: 041/7079952

Email: [email protected]

 

Úsek registratúry a vedenie knižnice,osvedčenie listín a podpisov

Marta Fajbíková

Telefón: 041/5583007, 0907 369 821

Email. [email protected]

 

Zberný dvor

Juraj Machciník - 0915 312 830

Štefan Kušan - 0907 564 754

Juraj Gablík - 0904 813 126