Č. Cena s DPH Zmluvná strana (dodávateľ)  
č.102/2016 199,66€ INGOCLEAR s.r.o. Detail
č.103/2016 120,00€ ObsoGeo Žilina, s.r.o. Detail
č.104/2016 100,00€ Národná dialničná spol, a.s. Detail
č.105/2016 368,64€ Stanislav Lučan - ETS Detail
č.106/2016 576,00€ ROBUS s.r.o. KRUPINA Detail
č.107/2016 88,56€ Ing.Tibor Kovács T-Comp Detail
č.108/2016 3022,86€ Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Detail
č.109/2016 1559,52€ AUTOSERVIS - PV Peter Vároš Detail
č.110/2016 450,00€ Vladimír Harvanec Detail
č.111/2016 300,22€ Magna energia a.s. Detail
č.122/2016 331,15€ Magna energia a.s. Detail
č.113/2016 1878,20€ Magna energia a.s. Detail
č.114/2016 255,31€ VIKON, s.r.o. Detail
č.115/2016 47,40€ Singo, s.r.o. Detail
č.116/2016 154,00€ Hadbábna spol. advokátska kancelária, s.r.o. Detail
č.117/2016 3 613,07€ SLOVNAFT, a.s. Detail
č.118/2016 49,50€ Pavol Hozdek - HUMA Detail
č.118/2016 79,26€ Technik - servis HB, s.r.o. Detail
č.120/2016 72,00€ Alvest s.r.o. Detail
č.121/2016 1152,00€ IVOMOS Detail
č.122/2016 49,20€ KODAS Žilina s.r.o. Detail
č.123/2016 336,96€ Linde Gas k.s. Detail
č.124/2016 79,24€ Benestra, s.r.o. Detail
č.125/2016 3399,95€ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Detail
č.126/2016 1153,48€ T+T,a.s. Detail
č.127/2016 156,00€ Lesné spoločenstvo Štiavnik s.r.o. Detail
č.128/2016 24,00€ PEGO Slovakia, s.r.o. Detail
č.129/2016 621,44€ PEGO Slovakia, s.r.o. Detail
č.130/2016 -1135,41€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.131/2016 690,00€ Ekoung,s.r.o. Detail
č.132/2016 890,00€ Miloš Klučínec Detail
č.133/2016 263,31€ Magna energia a.s. Detail
č.134/2016 397,20€ K-Trans Kučavík, s.r.o. Detail
č.135/2016 20,40€ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Detail
č.136/2016 103,34€ KAMON, s.r.o. Detail
č.137/2016 14,00€ Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Detail
č.138/2016 163,32€ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Detail
č.139/2016 2254,03€ AUTODIELY EXZAS-Iveta Bezdedová Detail
č.140/2016 405,32€ Eva Majkov L + E ZETKOV Detail
č.141/2016 458,88€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.142/2016 585,00€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.143/2016 2728,81€ AUTODIELY EXZAS-Iveta Bezdedová Detail
č.144/2016 24382,08€ FEREX, s.r.o. Detail
č.145/2016 2986,67€ FEREX, s.r.o. Detail
č.147/2016 348,29€ Stredoslovenská energetika- Distribúcia,a.s. Detail
č.148/2016 537,60€ AUTOSERVIS - PV Peter Vároš Detail
č.149/2016 507,38€ JuDr. Mgr. Štefan Bucha - advokát Detail
č.150/2016 192,72€ Slovak telekom, a.s. Detail
č.151/2016 1934,39€ AUTODIELY EXZAS-Iveta Bezdedová Detail
č.152/2016 354,37€ Anton Sečeň - SEAN Detail