Č. Cena s DPH Zmluvná strana (dodávateľ)  
č.254/2016 44,00€ PEGO Slovakia, s.r.o. Detail
č.255/2016 3032,42€ DOXX- Stravné lístky, spol s.r.o. Detail
č.256/2016 624,00€ Lesné spoločenstvo Štiavnik s.r.o. Detail
č.257/2016 622,80€ K-Trans Kučavík, s.r.o. Detail
č.258/2016 236,78€ Jaroslav Rybár - syscom Detail
č.259/2016 76,08€ Lesné spoločenstvo Štiavnik s.r.o. Detail
č.260/2016 84,00€ Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Detail
č.261/2016 181,99€ Slovak telekom, a.s. Detail
č.262/2016 234,00€ ASIO - SK s.r.o. Detail
č.263/2016 4020,98€ Fuel Traders Corporation s.r.o. Detail
č.264/2016 235,91€ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Detail
č.265/2016 314,44€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.266/2016 336,44€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.267/2016 100,00€ ObsoGeo Žilina, s.r.o. Detail
č.268/2016 304,00€ ObsoGeo Žilina, s.r.o. Detail
č.269/2016 514,00€ ObsoGeo Žilina, s.r.o. Detail
č.270/2016 393,60€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.271/2016 74034,54€ IMAO electric, s.r.o. Detail
č.272/2016 352,80€ Remek, s.r.o. Detail
č.273/2016 1255,00€ V.V.Builing, s.r.o. Detail
č.274/2016 1072,67€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.275/2016 83,62€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.276/2016 471,00€ František Špánik - diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel a opravy pracovných strojov Detail
č.277/2016 156,50€ Róbert Vachalík Detail
č.278/2016 7958,34€ Euro Dotácie, a.s. Detail
č.279/2016 7958,34€ Euro Dotácie, a.s. Detail
č.280/2016 861,00€ PASAO, s.r.o. Detail
č.281/2016 96,02€ VIKON, s.r.o. Detail
č.282/2016 67,20€ Šamaj Miroslav - Plynoservis Detail
č.283/2016 1104,00€ Lesné spoločenstvo Štiavnik s.r.o. Detail
č.284/2016 1345,32€ T+T,a.s. Detail
č.285/2016 99,70€ DERAZIN Detail
č.286/2016 679,00€ FOX Nitra s.r.o. Detail
č.287/2016 143,00€ František Hodoník - HF Detail
č.288/2016 461,28€ INGEO - ENVILAB, s.r.o. Detail
č.289/2016 760,74€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.290/2016 775,86€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.291/2016 128,40€ Technik - servis HB, s.r.o. Detail
č.292/2016 132,00€ PhDr.MáriaKovaľová, PhD. MHA Detail
č.293/2016 146,40€ PHGRAFIKA, s.r.o. Detail
č.294/2016 1020,00€ Euro Dotácie, a.s. Detail
č.371/2016 200,00€ HADESS, s.r.o. Detail
č.295/2016 65,16€ Gastrolux, s.r.o. Detail
č.296/2016 3294,06€ Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Detail
č.297/2016 697,00€ Anna Kvasnicová Detail
č.298/2016 897,00€ Anna Kvasnicová Detail
č.299/2016 900,00€ Anna Kvasnicová Detail
č.300/2016 576,00€ Cleerio SK s.r.o. Detail
č.301/2016 300,22€ Magna energia a.s. Detail
č.302/2016 331,15€ Magna energia a.s. Detail