Č. Cena s DPH Zmluvná strana (dodávateľ)  
č.403/2016 72,60€ Fire system Detail
č.404/2016 322,80€ EMPORO, s.r.o. Detail
č.405/2016 953,58€ Jozef Smrhola - OLYMP Detail
č.406/2016 1044,00€ REPLAST spol, s.r.o. Detail
č.407/2016 186,42€ Slovak telekom, a.s. Detail
č.408/2016 904,36€ Eva Majkov L + E ZETKOV Detail
č.409/2016 410,82€ Eva Majkov L + E ZETKOV Detail
č.410/2016 85,25€ Eva Majkov L + E ZETKOV Detail
č.410/2016 116,14€ Eva Majkov L + E ZETKOV Detail
č.412/2016 800,00€ RP servis s.r.o. Detail
č.413/2016 740,00€ RP servis s.r.o. Detail
č.414/2016 1400,00€ RP servis s.r.o. Detail
č.415/2016 571,80€ MEVA - SK, s.r.o. Detail
č.416/2016 994,86€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.417/2016 84,00€ Jozef Škuta Detail
č.418/2016 241,02€ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Detail
č. 419/2016 85,50€ KROSS - BAU, s.r.o. Detail
č.420/2016 105,60€ KROSS - BAU, s.r.o. Detail
č.421/2016 701,10€ Lesné spoločenstvo Štiavnik s.r.o. Detail
č.422/2016 131,78€ VIKON, s.r.o. Detail
č.432/2016 661,72€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.424/2016 804,89€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.426/2016 1135,20€ AUTOSERVIS - PV Peter Vároš Detail
č.427/2016 1259,64€ Šamaj Miroslav - Plynoservis Detail
č.428/2016 640,51€ Šamaj Miroslav - Plynoservis Detail
č.429/2016 1153,19€ Slovenský pozemkový fond Detail
č.431/2016 291,50€ CBS spol, s.r.o. Detail
č.432/2016 181,24€ Výťahy Renovalift s.r.o. Detail
č.433/2016 882,23€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.434/2016 15,00€ Andrej Jakubík Detail
č.435/2016 1577,65€ T+T,a.s. Detail
č.436/2016 391,20€ RP Hujo spol, s.r.o. Detail
č.437/2016 358,-€ Asociácia vzdelávania samosprávy Detail
č.438/2016 537,-€ Regionálné združenie miest a obcí Martin Detail
č.439/2016 146,13€ Gumex SK spol, s.r.o. Detail
č.440/2016 300,22€ Magna energia a.s. Detail
č.441/2016 3243,46€ Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Detail
č.442/2016 2785,40€ Mountfield SK , s.r.o. Detail
č.443/2016 217,08€ LEKÁREŇ TÍLIA Detail
č.444/2016 331,15€ Magna energia a.s. Detail
č.445/2016 1878,20€ Magna energia a.s. Detail
č.446/2016 357,60€ AUTOSERVIS - PV Peter Vároš Detail
č.447/2016 744,60€ AUTOSERVIS - PV Peter Vároš Detail
č.448/2016 1081,20€ AUTOSERVIS - PV Peter Vároš Detail
č.449/2016 1142,40€ AUTOSERVIS - PV Peter Vároš Detail
č.451/2016 828,72€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.452/2016 707,03€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.453/2016 808,32€ ERPOS, spol. s.r.o. Detail
č.454/2016 320,00€ Martin Mištrík Detail
č.455/2016 423,57€ Martin Mištrík Detail