Č. Cena s DPH Zmluvná strana (dodávateľ)  
č.354/2018 27,84€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.355/2018 80,87€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.356/2018 720,00€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.357/2018 1 080,00€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.358/2018 108,00€ PEGO Slovakia, s.r.o. Detail
č.359/2018 739,60€ PEGO Slovakia, s.r.o. Detail
č.360/2018 4 795,20€ DIESEL TRANS Detail
č.361/2018 91,20€ VKÚ Harmanec, s.r.o. Detail
č.362/2018 42,35€ Eva Majková L + E - ZETKOV Detail
č.363/2018 119,35€ Eva Majková L + E - ZETKOV Detail
č.364/2018 128,13€ Eva Majková L + E - ZETKOV Detail
č.365/2018 324,00€ POVBUS s.r.o. Autobusová doprava Detail
č.366/2018 170,10€ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Detail
č.367/2018 45,00€ Technik - servis HB, s.r.o. Detail
č.367/2018 67,80€ Technik - servis HB, s.r.o. Detail
č.368/2018 1 239,70€ T+T, a.s. Detail
č.370/2018 2 699,99€ Majster Papier Detail
č.371/2018 480,00€ Lesné spoločenstvo Štiavnik s.r.o. Detail
č.372/2018 128,67€ O2 Slovakia, s.r.o. Detail
č.373/2018 800,00€ Milan Kivarott Detail
č.374/2018 170,00€ PEGO Slovakia, s.r.o. Detail
č.375/2018 230,00€ FIRE system, s.r.o. Detail
č.376/2018 1 300,28€ František Hodoník - HF Detail
č.377/2018 358,00€ MIRPO Detail
č.378/2018 284,00€ ObsoGeo s.r.o. Detail
č.379/2018 135,00€ SPIG s.r.o. Detail
č.380/2018 829,20€ PRODUCENT s.r.o. Detail
č.381/2018 1 177,46€ Generali Poisťovňa, a.s. Detail
č.382/2018 1 568,76€ KATES s.r.o. Detail
č.383/2018 720,00€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.384/2018 720,00€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.385/2018 1 120,00€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.386/2018 1 188,00€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.387/2018 516,60€ DOSA Slovakia, s.r.o. Detail
č.388/2018 58,80€ INGEO - ENVILAB, s.r.o. Detail
č.389/2018 1 760,09€ MAGNA ENERGIA a.s. Detail
č.390/2018 93,24€ MAGNA ENERGIA a.s. Detail
č.391/2018 2 192,87€ MAGNA ENERGIA a.s. Detail
č.392/2018 615,77€ Martin Mištrík Detail
č.393/2018 289,20€ AUTOSERVIS - PV Detail
č.393/2018 600,00€ AUTOSERVIS - PV Detail
č.395/2018 3 175,90€ Školská jedáleň s MŠ Detail
č.395/2018 268,20€ ELEKTRO - UNI, s.r.o. Detail
č.397/2018 122,18€ Ferona Slovakia a.s. Detail
č.398/2018 120,00€ SPP Distribúcia, a.s. Detail
č.399/2018 174,00€ ETS - SL s.r.o. Detail
č.400/2018 2 586,72€ HYCA s.r.o. Detail
č.401/2018 200,00€ Jaroslav Vaculík Detail
č.402/2018 120,48€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.403/2018 134,57€ Anton Sečeň - SEAN Detail