Č. Cena s DPH Zmluvná strana (dodávateľ)  
č.263/2020 57,60€ Slovak Telekom,a.s. Detail
č.262/2020 165,00€ Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Detail
č.261/2020 276,20€ Nerez Blučina, s.r.o. Detail
č.260/2020 5 500,62€ Obec Súľov - Hradná Detail
č.259/2020 1 184,40€ Červencová Marcela - Dorado Detail
č.258/2020 55,20€ Šamaj Miroslav - Plynoservis Detail
č.257/2020 72,00€ FCC Slovensko, s.r.o., odštepný závod Žilina Detail
č.256/2020 2 221,60€ Ing. Mária Kasmanová Detail
č.255/2020 10,00€ Ing. Martina Ďurišová Detail
č.254/2020 988,36€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.253/2020 307,84€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.252/2020 137,60€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.251/2020 36,00€ FCC Slovensko, s.r.o., odštepný závod Žilina Detail
č.250/2020 123,-€ ZORVC Martin Detail
č.249/2020 77,47€ KATES s.r.o. Detail
č.248/2020 1 309,80€ Trnkostav s.r.o. Detail
č.247/2020 98,57€ Martin Mištrík Detail
č.246/2020 252,00€ Šamaj Miroslav - Plynoservis Detail
č.245/2020 56,40€ Šamaj Miroslav - Plynoservis Detail
č.244/2020 3 634,54€ TANKER, s.r.o. Detail
č.243/2020 185,87€ Martin Mištrík Detail
č.242/2020 116,93€ Martin Mištrík Detail
č.241/2020 16,99€ Slovak Telekom,a.s. Detail
č.239/2020 1 361,26€ AGROBOR, s.r.o. Detail
č.237/2020 27 432,00€ DOSA Slovakia, s.r.o. Detail
č.236/2020 6 322,88€ DOSA Slovakia, s.r.o. Detail
č.235/2020 1 374,60€ DOSA Slovakia, s.r.o. Detail
č.234/2020 129,27€ O2 Slovakia, s.r.o. Detail
č.233/2020 994,78€ KATES s.r.o. Detail
č.232/2020 540,00€ KATES s.r.o. Detail
č.231/2020 259,74€ HADBÁBNA spol. s.r.o. Detail
č.230/2020 330,51€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.229/2020 195,37€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.229/2020 539,14€ PASAO, s.r.o. Detail
č.229/2020 539,14€ PASAO, s.r.o. Detail
č.228/2020 69,49€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.227/2020 57,40€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.226/2020 1 267,20€ VSSG Biomasa s.r.o Detail
č.225/2020 705,63€ MAGNA ENERGIA a.s. Detail
č.224/2020 22,81€ SWAN, a.s. Detail
č.223/2020 1 848,00€ Ján Majerník Detail
č.222/2020 2,22€ VIKON spol, s.r.o. Detail
č.221/2020 100,00€ ObsoGeo Žilina, s.r.o. Detail
č.220/2020 146,40€ K-TRANS KUČAVÍK s.r.o. Detail
č.219/2020 104,40€ Dopravné služby PB,s.r.o. Detail
č.218/2020 3 557,38€ WOOD ENERGY, s.r.o. Detail
č.217/2020 178,74€ T+T, a.s. Detail
č.216/2020 43,81€ T+T, a.s. Detail
č.215/2020 3 840,00€ Martin Mištrík Detail
č.214/2020 1 260,00€ Elektromontážne práce - Štefan Milúch Detail