Č. Cena s DPH Zmluvná strana (dodávateľ)  
č.461/2020 81,00€ Generali Poisťovňa, a.s. Detail
č.461/2020 65.16€ FCC Slovensko, s.r.o., odštepný závod Žilina Detail
č.460/2020 14,00€ Slovak Telekom,a.s. Detail
č.459/2020 2 899,36€ Slovak Telekom,a.s. Detail
č.458/2020 32,66€ Pavol Hodzek - Huma Detail
č.457/2020 3 932,94€ Školská jedáleň s MŠ Detail
č.456/2020 374,70€ Slovak Telekom,a.s. Detail
č.455/2020 249,60€ K-TRANS KUČAVÍK s.r.o. Detail
č.454/2020 1 270,00€ Elektromontážne práce - Štefan Milúch Detail
č.453/2020 115,00€ ZORVC Martin Detail
č.452/2020 19,00€ ZORVC Martin Detail
č.451/2020 555,48€ KATES s.r.o. Detail
č.450/2020 151,20€ Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. Detail
č.449/2020 35,60€ MZ PNEU, s.r.o. Detail
č.448/2020 526,13€ Martin Mištrík Detail
č.447/2020 453,02€ Martin Mištrík Detail
č.446/2020 145,61€ Martin Mištrík Detail
č.445/2020 140,03€ Martin Mištrík Detail
č.444/2020 68,69€ Martin Mištrík Detail
č.443/2020 18,30€ Mgr. Magdaléna Lavrincová Detail
č.442/2020 2 045,86€ MAGNA ENERGIA a.s. Detail
č.441/2020 1 373,63€ MAGNA ENERGIA a.s. Detail
č.440/2020 400,00€ RNDr. Kamil Kandera PROGEO Detail
č.439/2020 120,00€ ADM, s.r.o. Kalibračné laboratórium Detail
č.438/2020 102,00€ Ing. František Hodoník - HF Detail
č.437/2020 3 723,60€ Červencová Marcela - Dorado Detail
č.436/2020 499,20€ Červencová Marcela - Dorado Detail
č.435/2020 120,00€ TEVYS, s.r.o. Detail
č.434/2020 61,20€ PEGO Slovakia, s.r.o. Detail
č.433/2020 100,00€ Národná dialničná spoločnosť, a.s. Detail
č.432/2020 5,00€ Sky Toll, A.S. Detail
č.431/2020 293,52€ DOSA Slovakia, s.r.o. Detail
č.430/2020 293,12€ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Detail
č.429/2020 104,40€ Dopravné služby PB,s.r.o. Detail
č.428/2020 148,80€ DERAZIN Detail
č.427/2020 3 954,02€ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Detail
č.426/2020 2 686,51€ FCC Slovensko, s.r.o., odštepný závod Žilina Detail
č.425/2020 36,00€ FCC Slovensko, s.r.o., odštepný závod Žilina Detail
č.424/2020 1 709,36€ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Detail
č.423/2020 231,36€ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Detail
č.421/2020 55,72€ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Detail
č.422/2020 81,16€ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Detail
č.420/2020 27,86€ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Detail
č.419/2020 512,30€ KATES s.r.o. Detail
č.418/2020 357,60€ Šamaj Miroslav - Plynoservis Detail
č.417/2020 840,00€ Ing. Mária Kasmanová Detail
č.416/2020 374,40€ K-TRANS KUČAVÍK s.r.o. Detail
č.415/2020 3 000,00€ Firesystem, s.r.o. Detail
č.414/2020 90,12€ PASAO, s.r.o. Detail
č.413/2020 3 829,00€ TANKER, s.r.o. Detail