Č. Cena s DPH Zmluvná strana (dodávateľ)  
č.313/2020 672,39€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.312/2020 539,44€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.311/2020 330,61€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.310/2020 135,32€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.309/2020 91,88€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.308/2020 112,97€ O2 Slovakia, s.r.o. Detail
č.307/2020 33,97€ Anton Sečeň - SEAN Detail
č.306/2020 1 066,56€ Generali Poisťovňa, a.s. Detail
č.305/2020 188,20€ Výťahy Renovalift s.r.o. Detail
č.304/2020 100,80€ Technik - servis HB, s.r.o. Detail
č.303/2020 733,21€ KATES s.r.o. Detail
č.302/2020 703,34€ Martin Mištrík Detail
č.301/2020 330,00€ Martin Mištrík Detail
č.300/2020 140,14€ Martin Mištrík Detail
č.299/2020 75,60€ Martin Mištrík Detail
č.298/2020 100,00€ ObsoGeo Žilina, s.r.o. Detail
č.297/2020 52,80€ Šamaj Miroslav - Plynoservis Detail
č.296/2020 36,00€ FCC Slovensko, s.r.o., odštepný závod Žilina Detail
č.295/2020 50,-€ Mgr.Ján Rábara Detail
č.294/2020 40,80€ Šamaj Miroslav - Plynoservis Detail
č.293/2020 587,04€ PASAO, s.r.o. Detail
č.292/2020 130,00€ Milan Machciník Detail
č.291/2020 262,20€ RHGRAFIKA, s.r.o. Detail
č.290/2020 1 056,00€ LES - INVEST, s.r.o. Detail
č.289/2020 940,00€ Elektromontážne práce - Štefan Milúch Detail
č.288/2020 810,57€ MAGNA ENERGIA a.s. Detail
č.287/2020 135,00€ PCF s.r.o. Detail
č.286/2020 858,00€ SIVEX, s.r.o. Detail
č.285/2020 78,00€ K-TRANS KUČAVÍK s.r.o. Detail
č.284/2020 21,98€ CART PRINT, s.r.o. Detail
č.283/2020 234,00€ HADBÁBNA spol. s.r.o. Detail
č.282/2020 2 262,60€ DOSA Slovakia, s.r.o. Detail
č.281/2020 2 021,12€ Obec Súľov - Hradná Detail
č.280/2020 617,00€ Viera Brindziarová - Bryndziar Detail
č.279/2020 1 199,00€ Viera Brindziarová - Bryndziar Detail
č.278/2020 684,00€ AUTOSERVIS - PV Peter Vároš Detail
č.277/2020 20,00€ SocioFórum, o.z. Detail
č.276/2020 2 368,04€ Up Slovensko, s.r.o. Detail
č.275/2020 32,47€ SWAN, a.s. Detail
č.274/2020 57,60€ Šamaj Miroslav - Plynoservis Detail
č.273/2020 2 959,22€ WOOD ENERGY, s.r.o. Detail
č.272/2020 489,60€ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Detail
č.271/2020 228,00€ 3W Slovakia s.r.o. Detail
č.270/2020 555,00€ ZORVC Martin Detail
č.269/2020 185,00€ ZORVC Martin Detail
č.268/2020 3 809,63€ Školská jedáleň s MŠ Detail
č.267/2020 300,00€ EuroDotácie Detail
č.266/2020 246,44€ MAGNA ENERGIA a.s. Detail
č.265/2020 1 373,63€ MAGNA ENERGIA a.s. Detail
č.264/2020 2 045,86€ MAGNA ENERGIA a.s. Detail