Č. Názov  
13 Od 28.02.2014 sú na stránke www.uvo.gov.sk/vestník VO/profily VO Detail
12 SÚHRNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKACH S CENAMI VYŠŠÍMI AKO 1 000,00 € ZA IV. ŠTVRŤROK 2013 Detail
11 SÚHRNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKACH S NÍZKOU HODNOTOU S CENAMI VYŠŠÍMI AKO 1 000,00 € ZA II. ŠTVRŤROK 2013 Detail
10 Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik za rok 2012 Detail
9 SÚHRNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKACH S NÍZKOU HODNOTOU S CENAMI VYSŠÍMI AKO 1000,00 € ZA I. ŠTVRŤROK 2013 Detail
8 SÚHRNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKACH S NÍZKOU HODNOTOU S CENAMI VYSŠÍMI AKO 1000,00 € ZA IV. ŠTVRŤROK 2012 Detail
7 Správne konania Detail
6 SÚHRNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKACH S NÍZKOU HODNOTOU S CENAMI VYSŠÍMI AKO 1000,00 € ZA III. ŠTVRŤROK 2012 Detail
5 Správne konania Detail
4 SÚHRNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKACH S NÍZKOU HODNOTOU S CENAMI VYSŠÍMI AKO 1000,00 € ZA II. ŠTVRŤROK 2012 Detail
3 SÚHRNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKACH S NÍZKOU HODNOTOU S CENAMI VYSŠÍMI AKO 1000,00 € ZA I. ŠTVRŤROK 2012. Detail
2 Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 10 000,00 € za IV. štvrťrok 2011 Detail
1 SÚHRNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKACH S NÍZKOU HODNOTOU S CENAMI VYSŠÍMI AKO 1000,00 € ZA III. ŠTVRŤROK 2011. Detail