Č. Názov  
37 Vyhlásenie úspešného účastnika verejnej obchodnej súťaže Detail
36 Vysvetlenie k obchodnej súťaži č. 1059-3/2021 Detail
35 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvyhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o úver Detail
34 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Detail
33 Obnova vojnového hrobu, obnova pomníka a pamätníka II. sv. vojny Detail
32 Vyhlásenie úspečšného účastníka verejnej obchodnej súťaže Detail
31 Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na prenájom nehnuteľného majetku obce- Silážny žľab. Detail
30 Vyhlásenie úspešného účastníka verejnej obchodnej súťaže Detail
29 Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na odpredaj nehnuteľného majetku obce Detail
28 Vyhlásenie úspoešného účastníka verejnej obchodnej súťaže Detail
27 Vyhlásenie úspoešného účastníka verejnej obchodnej súťaže Detail
26 Vyhlásenie úspoešného účastníka verejnej obchodnej súťaže Detail
25 Vyhlásenie úspoešného účastníka verejnej obchodnej súťaže Detail
24 Obchodná súťaž - prenájom obecnej plochy na roky 2019,2020,2021 a 2022. Detail
23 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce Autobus SOR Detail
22 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce PRAGA V3S M2-007 Detail
21 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o úvere Detail
20 Vyhlásenie úspešneho účastníka verejnej obchodnej súťaže Detail
19 Obchodná súťaž - prenájom obecnej plochy Detail
18 Vyhlásenie výsledkov verejnej obchodnej súťaže - UNC 060 Detail
17 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce UNC 060 Detail
16 VYHLÁSENIE VÝSLEDKU VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE Detail
15 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce LIAZ NK 150.260-L Detail
14 Oznámenie o začatí konania - Dopravný úrad Detail
13 Vhlásenie úspešného účastníka verejnej obchodnej súťaže Detail
12 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - Tatra 805-valník odpredaj Detail
11 VYHLÁSENIE ÚSPEŠNÉHO ÚČASTNÍKA VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE Detail
10 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce - DH 112 Detail
9 VYHLÁSENIE ÚSPEŠNÉHO ÚČASTNÍKA VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE Detail
8 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce - CAS 25 Detail
7 Správne konanie Detail
6 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ Detail
5 VYHLÁSENIE ÚSPEŠNÝCH ÚČASTNÍKOV VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE Detail
4 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce Detail
3 Oznámenie Detail
2 Oznámenie Detail
1 Oznámenie o predaji nehnutelného majetku Detail