Č. Názov  
27 Vyhlásenie úspoešného účastníka verejnej obchodnej súťaže Detail
26 Vyhlásenie úspoešného účastníka verejnej obchodnej súťaže Detail
25 Vyhlásenie úspoešného účastníka verejnej obchodnej súťaže Detail
24 Obchodná súťaž - prenájom obecnej plochy na roky 2019,2020,2021 a 2022. Detail
23 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce Autobus SOR Detail
22 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce PRAGA V3S M2-007 Detail
21 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o úvere Detail
20 Vyhlásenie úspešneho účastníka verejnej obchodnej súťaže Detail
19 Obchodná súťaž - prenájom obecnej plochy Detail
18 Vyhlásenie výsledkov verejnej obchodnej súťaže - UNC 060 Detail
17 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce UNC 060 Detail
16 VYHLÁSENIE VÝSLEDKU VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE Detail
15 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce LIAZ NK 150.260-L Detail
14 Oznámenie o začatí konania - Dopravný úrad Detail
13 Vhlásenie úspešného účastníka verejnej obchodnej súťaže Detail
12 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - Tatra 805-valník odpredaj Detail
11 VYHLÁSENIE ÚSPEŠNÉHO ÚČASTNÍKA VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE Detail
10 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce - DH 112 Detail
9 VYHLÁSENIE ÚSPEŠNÉHO ÚČASTNÍKA VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE Detail
8 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce - CAS 25 Detail
7 Správne konanie Detail
6 OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ Detail
5 VYHLÁSENIE ÚSPEŠNÝCH ÚČASTNÍKOV VEREJNEJ OBCHODNEJ SÚŤAŽE Detail
4 vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce Detail
3 Oznámenie Detail
2 Oznámenie Detail
1 Oznámenie o predaji nehnutelného majetku Detail