Dátum: 21.01.2018 | Meniny má Vincent | Teplota: 0,0 °C | Vlhkosť: 0 % | Predpoveď: | Pranostika: Keď sa na Vincenta vták na koľaji vody napije, ten rok mnoho vína sľubuje.

Č. Názov Dátum zverejnenia
15 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 11.09.2017
14 KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE ŠTIAVNIK 2017-2022 26.07.2017
13 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať a zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 06.07.2017
12 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 12.05.2017
11 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik zameniť a odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 05.09.2016
10 Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 01.07.2016
9 Program odpadového hospodárstva 03.06.2016
8 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štiavnik 2016-2022 02.06.2016
7 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 27.05.2016
6 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 02.05.2016
5 Zverejnenie zámeru - Zberný dvor obce Štiavnik 11.04.2016
4 Zverejnenie zámeru zámeny vlastníctva nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 01.03.2016
3 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 08.01.2016
2 Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 28.12.2015
1 Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 26.10.2015