Č. Názov Dátum zverejnenia
28 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 18.09.2019
27 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 18.09.2019
26 Územný plán obce Štiavnik 02.09.2019
25 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 10.07.2019
24 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 10.07.2019
23 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 13.03.2019
22 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 18.12.2018
21 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 13.11.2018
20 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 13.11.2018
19 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 09.07.2018
18 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 09.07.2018
17 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 11.05.2018
16 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 11.05.2018
15 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 11.09.2017
14 KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE ŠTIAVNIK 2017-2022 26.07.2017
13 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať a zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 06.07.2017
12 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 12.05.2017
11 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik zameniť a odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 05.09.2016
10 Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 01.07.2016
9 Program odpadového hospodárstva 03.06.2016
8 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štiavnik 2016-2022 02.06.2016
7 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 27.05.2016
6 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 02.05.2016
5 Zverejnenie zámeru - Zberný dvor obce Štiavnik 11.04.2016
4 Zverejnenie zámeru zámeny vlastníctva nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 01.03.2016
3 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 08.01.2016
2 Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 28.12.2015
1 Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 26.10.2015