Č. Názov Dátum zverejnenia
51 zámer obce odpredať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 03.01.2022
50 zámer obce zameniť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 03.11.2021
49 zámer obce odpredať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 09.09.2021
48 zámer obce prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 09.09.2021
47 zámer obce prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 08.07.2021
46 zámer obce vypožičať nehnuteľný majetok - nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa 14.05.2021
45 zámer obce prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 14.05.2021
44 zámer obce odpredať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 19.02.2021
43 zámer obce prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 19.02.2021
42 zámer obce zameniť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 07.01.2021
41 zámer obce odpredať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 07.01.2021
40 zámer obce prenajať nehnuteľný majetok - nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa 07.01.2021
39 zamer obce prenajať nehnuteľný majetok - priestory z dôvodu hod. osobit. zreteľa 30.11.2020
38 Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 22.09.2020
37 Zámer obce odpredať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 22.09.2020
36 Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 08.07.2020
35 Zámer obce odpredať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 05.06.2020
34 Zámer obce prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 05.06.2020
33 Zámer obce zameniť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 05.06.2020
32 Zámery obce Štiavnik odpredať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa 18.03.2020
31 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 27.11.2019
30 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 27.11.2019
29 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 18.09.2019
28 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 18.09.2019
27 Územný plán obce Štiavnik 02.09.2019
26 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 10.07.2019
25 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 10.07.2019
24 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 13.03.2019
23 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 18.12.2018
22 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 13.11.2018
21 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 13.11.2018
20 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 09.07.2018
19 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 09.07.2018
18 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 11.05.2018
17 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 11.05.2018
16 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 11.09.2017
15 KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE ŠTIAVNIK 2017-2022 26.07.2017
14 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik odpredať a zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 06.07.2017
13 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 12.05.2017
12 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik zameniť a odpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 05.09.2016
11 Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 01.07.2016
10 Program odpadového hospodárstva 03.06.2016
9 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štiavnik 2016-2022 02.06.2016
8 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 27.05.2016
7 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 02.05.2016
6 Zverejnenie zámeru - Zberný dvor obce Štiavnik 11.04.2016
5 Zverejnenie zámeru zámeny vlastníctva nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 01.03.2016
4 Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 01.03.2016
3 OZNÁMENIE o zámere obce Štiavnik predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 08.01.2016
2 Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Štiavnik z dôvodu hodného osobitného zreteľa 28.12.2015
« Predchádzjúce 1 2