Dátum: 21.01.2018 | Meniny má Vincent | Teplota: 0,0 °C | Vlhkosť: 0 % | Predpoveď: | Pranostika: Aké je na Vincenta počasie, také má byť počas celého leta.

Č. Suma Názov  
644 400,-€ Darovacia zmluva - finančný dar do DSS Detail
643 500,-€ Darovacia zmluva - finančný dar do DSS Detail
642 5,00€ Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Detail
641 1 500,-€ Zmluva č.1/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
640 16 000,-€ Zmluva č.2/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
639 1 200,-€ Dohoda č.2/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
638 2 000,-€ Dohoda č.1/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
637 550,-€ Dohoda č.3/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
636 3 000,-€ MANDÁTNA ZMLUVA - bytové jednotky v nadstavbe lekárne a zdravotného strediska Detail
635 Neuvedené Dohoda o ukončení zmluvy č. 2014- 70/001 o plnení podnienok na prevádzke verejnej kanalizácie obce Štiavnik Detail
634 102,22€ Kúpna zmluva Detail
633 322 552,00€ DODATOK č.2 K zmluve o poskytnutí NFP - nákup technológie zberný dvor Detail
632 446,54€ Kúpna zmluva zo dňa 29.11.2017 Detail
631 500,00€ ZMLUVA O DIELO - OPRAVA VOZIDLA RENAULT Detail
630 2 700,00€ Kúpna zmluva č. Z201762429_Z Detail
629 629,46€ Kúpna zmluva Detail
628 Neuvedené Zmluva o nájme dopravného prostriedku Detail
627 306 424,40€ Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/105/73 Detail
626 Neuvedené ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu č. 20173282 Detail
625 304 224,00€ KÚPNA ZMLUVA - dodávka strojov a zariadení Detail
624 1 043,95€ Zmluva o zriadení vecného bremena č.:MZ564/2014/ZoZVB 376/2017, k.ú.Štiavnik Detail
623 Neuvedené Dodatok č.2 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb - vypovedané k 28.02.2018 Detail
622 Neuvedené Zámenná zmluva Detail
621 25 154,85€ DOHODA č. 43/§50j/NS 2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Detail
620 138 990,00€ Kúpna zmluva č. 31966/2017 Detail
619 3 850,00€ Kúpna zmluva č.Z201733857_Z Detail
618 146,00€ Kúpna zmluva č.2370724829 Detail
617 14 400,-€ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PORADENSTVE Detail
616 12 600,00€ DODATOK č.1 k zmluve o spolupráci a poradenstve Detail
615 Neuvedené DOHODA O ZRUŠENÍ ZMLUVY O SPOLUPRACI A PORADENSTVE Detail
614 8,40€ Nájomná zmluva Detail
613 Neuvedené Dodatok č.1/2017 k VZN č.3/2014 zásady prideľovania nájomných bytov v obci Štiavnik schválený UZN 482/2017 Z 30.06.2017 Detail
612 3.000,00€ Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR č. 37165 Detail
611 242,00€ Kúpna zmluva č. 2170672422 Detail
610 135 071,66€ Kúpna zmluva č. Z201723994_Z : Stravné poukážky Detail
609 5 198,88€ Kúpna zmluva č.Z201721670_Z : Motorová nafta Detail
608 426,00€ Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/387 Detail
607 200,00€ Zmluva o poskytnutí finančného daru ( sponzorská zmluva ) Detail
606 mesačne 200,-€ Dohoda o uznaní dlhu a splácaní v splátkach Detail
605 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
604 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
603 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
602 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
601 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
600 Neuvedené Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 13/2013 zo dňa 28.06.2013 Detail
599 Neuvedené Nájomná zmluva č.10/2017 Detail
598 5 118,00€ Zmluva o dielo - Pasport obce Štiavnik Detail
597 4 499,00€ Kúpna zmluva č.Z201712033_Z Detail
596 76 920,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie socialnej služby v zariadeniach Detail
595 Neuvedené Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.1/2016 zo dňa 24.02.2016 Detail
« Predchádzjúce 1 2 3 4 7 10 13