Dátum: 20.06.2018 | Meniny má Valéria | Teplota: 0,0 °C | Vlhkosť: 0 % | Predpoveď: | Pranostika:

Č. Suma Názov  
671 4 799,00€ Kúpna zmluva č.Z201823643_Z Motorová nafta Detail
670 10 241,55€ Zmluva o dielo č.2/2018 - Zavlažovací systém Detail
669 Neuvedené ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu č. 20181415 Detail
668 322,50€ Kúpna zmluva - Mária Červencová rod. Culáková Detail
667 747,00€ Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých Detail
666 307 959,20€ DODATOK č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy OPKZP- PO1-SC111-2016-10/105 - Nákup technológie zberný dvor Detail
665 3 000,00€ ZMLUVA č. 38 504 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Detail
664 Neuvedené Zmnuva o dodávke z verejného vodovodu a verejných kanalizáciach - č.20181073 Detail
663 5 170,00€ Kúpna zmluva č. 218-18/2018 -odpredaj UNC 060 Detail
662 1,-€ Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam Detail
661 21,07,- € 544,60,-€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
660 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
659 3 952,00€ Kúpna zmluva č.Z20188016_Z: Detské wc kombi Detail
658 249,40€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
657 1 252,72€ Zmluva o dielo - Kamerový systém Detail
656 218,00€ Kúpna zmluva č.2180389424 - Mobilný telefón Detail
655 322 552,00€ DODATOK č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy OPKZP- PO1-SC111-2016-10/105 - Nákup technológie zberný dvor Detail
654 1 tona 25,-€ Zmluva o odbere nápojových kartónových obalov Detail
653 107 532,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytnutie socialnej služby v zariadeniach ZpS a DSS č. 670/2018-M_ORF Detail
652 751,98€ Kúpna zmluva - odpredaj pozemku Detail
651 306 424,40€ Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP Detail
650 5 100,00€ Kúpna zmluva č. Z20181777_Z: Motorová nafta Detail
649 2 500,-€ Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb Detail
648 1 845,26€ Kúpna zmluva - kúpa nehnuteľnosti Detail
647 1 000,-€ Dohoda č.04/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
646 400,-€ Darovacia zmluva - finančný dar do DSS Detail
645 500,-€ Darovacia zmluva - finančný dar do DSS Detail
644 10 000,-€ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A FINANCOVANÍ REALIÁCIE NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO PROJEKTU VÝSTAVBY,REKONŠTRUKCIE A DOBUDOVANIA FUTBALOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI ŠTIAVNIK Detail
643 1 tona 5,00€ Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Detail
642 1 500,-€ Zmluva č.01/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
641 16 000,-€ Zmluva č.02/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
640 1 200,-€ Dohoda č.02/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
639 2 000,-€ Dohoda č.01/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
638 550,-€ Dohoda č.03/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
637 3 000,-€ MANDÁTNA ZMLUVA - bytové jednotky v nadstavbe lekárne a zdravotného strediska Detail
636 Neuvedené Dohoda o ukončení zmluvy č. 2014- 70/001 o plnení podnienok na prevádzke verejnej kanalizácie obce Štiavnik Detail
635 102,22€ Kúpna zmluva Detail
634 322 552,00€ DODATOK č.2 K zmluve o poskytnutí NFP - nákup technológie zberný dvor Detail
633 446,54€ Kúpna zmluva zo dňa 29.11.2017 Detail
632 500,00€ ZMLUVA O DIELO - OPRAVA VOZIDLA RENAULT Detail
631 2 700,00€ Kúpna zmluva č. Z201762429_Z Detail
630 629,46€ Kúpna zmluva Detail
629 Neuvedené Zmluva o nájme dopravného prostriedku Detail
628 306 424,40€ Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/105/73 Detail
627 Neuvedené ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu č. 20173282 Detail
626 304 224,00€ KÚPNA ZMLUVA - dodávka strojov a zariadení Detail
625 1 043,95€ Zmluva o zriadení vecného bremena č.:MZ564/2014/ZoZVB 376/2017, k.ú.Štiavnik Detail
624 Neuvedené Dodatok č.2 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb - vypovedané k 28.02.2018 Detail
623 Neuvedené Zámenná zmluva Detail
622 25 154,85€ DOHODA č. 43/§50j/NS 2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Detail
« Predchádzjúce 1 2 3 4 8 11 14