Č. Suma Názov  
716 5 099,01€ Kúpna zmluva č. Z20196839_Z - Motorová nafta Detail
715 17 994,00€ Kúpna zmluva - KUBOTA KX -18-4 Detail
714 30 000,-€ ZMLUVA č. PHZ - OPK1 - 2018 - 002743 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Min. vnútra SR Detail
713 Neuvedené Rámcová Kúpna zmluva o dodávkach odpadov zo skla (Sklenných črepov) Detail
712 1 000,-€ Dohoda č.01/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
711 117 504,00€ Zmluva o poskytnutí finančnného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fizické osoby,ktoré sú odkázane na pomoc inej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek Detail
710 16 000,-€ Zmluva č.02/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
709 2 000,-€ Zmluva č.01/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
708 1 200,-€ Dohoda č.02/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
707 550,-€ Dohoda č.03/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
706 spolu 1 567,86€ KÚPNA ZMLUVA - predaj nehnuteľnosti Detail
705 248,92€ Kúpna zmluva - predaj pozemku Detail
704 4 650,00€ Kúpna zmluva č. Z201966_Z - Motorová nafta Detail
703 33,-€ Zmluva o výkone supervízie - na rok 2019 Detail
702 cena dohodou€ KÚPNA ZMLUVA č.RZPB2019 Detail
701 3 019,55€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
700 1 010,41€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
699 100,00€ Zmluva o dielo č. 1/2018 - prevedenie hudobnej produkcie DJ Detail
698 500,00€ Zmluva o manažmente projektu Detail
697 20,00€ Zmluva o poskytovaní služby -počítačové súvisiace služby v obci Štiavnik Detail
696 Neuvedené Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostretkovateľa - č. MSD_ Štiavnik_ 01 zo dňa 18.01.2018 Detail
695 270,07€ Poistná zmluva č. VS 8100210652 Detail
694 1 839,00€ Kúpna zmluva č.Z201852415_Z - Čistiace a dezinfekčné prostriedky Detail
693 1 099,97€ Kúpna zmluva č.Z201852417_Z - Čistiace a dezinfekčné prostriedky Detail
692 4 873,00€ Kúpna zmluva č.Z201847799_Z - Dodávka motorovej nafty Detail
691 985,-€ Dohoda o spolupráci - ošetrenie LIpy Detail
690 110,-€ Kúpno - Predajná Zmluva - Pneumatiky Detail
689 323,96€ Nájomná zmluva - nebytové priestory Detail
688 150,-€ Darovacia zmluva - peňažný dar Detail
687 239,04€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
686 4 740,00€ Kúpna zmluva č.Z201837707_Z: Dodávka motorovej nafty Detail
685 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
684 39,49€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
683 1016,82€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
682 75 336,84€ Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201834481_Z : Dodávka plynu Detail
681 Neuvedené Zámenná zmluva - Hrobové miesta Detail
680 517,92€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti záhrada Detail
679 Neuvedené Zámenná zmluva Detail
678 107 000,00€ Kúpna zmluva č.Z201828500_Z Kompostéry Detail
677 4 720,00€ Kúpna zmluva č.Z201829394_Z Motorová nafta Detail
676 1 270,80€ Zmluva o Dielo - Regenerácia futbalového ihriska Detail
675 4 799,00€ Kúpna zmluva č.Z201823643_Z Motorová nafta Detail
674 10 241,55€ Zmluva o dielo č.2/2018 - Zavlažovací systém Detail
673 Neuvedené ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu č. 20181415 Detail
672 Neuvedené Zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov Detail
671 Neuvedené ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu č. 20181941 Detail
670 322,50€ Kúpna zmluva - Mária Červencová rod. Culáková Detail
669 747,00€ Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých Detail
668 307 959,20€ DODATOK č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy OPKZP- PO1-SC111-2016-10/105 - Nákup technológie zberný dvor Detail
667 3 000,00€ ZMLUVA č. 38 504 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Detail
« Predchádzjúce 1 2 3 4 5 8 12 15