Dátum: 16.12.2018 | Meniny má Albína | Teplota: 0,0 °C | Vlhkosť: 0 % | Predpoveď: | Pranostika:

Č. Suma Názov  
696 20,00€ Zmluva o poskytovaní služby -počítačové súvisiace služby v obci Štiavnik Detail
695 Neuvedené Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostretkovateľa - č. MSD_ Štiavnik_ 01 zo dňa 18.01.2018 Detail
694 270,07€ Poistná zmluva č. VS 8100210652 Detail
693 1 839,00€ Kúpna zmluva č.Z201852415_Z - Čistiace a dezinfekčné prostriedky Detail
692 1 099,97€ Kúpna zmluva č.Z201852417_Z - Čistiace a dezinfekčné prostriedky Detail
691 4 873,00€ Kúpna zmluva č.Z201847799_Z - Dodávka motorovej nafty Detail
690 985,-€ Dohoda o spolupráci - ošetrenie LIpy Detail
689 110,-€ Kúpno - Predajná Zmluva - Pneumatiky Detail
688 323,96€ Nájomná zmluva - nebytové priestory Detail
687 150,-€ Darovacia zmluva - peňažný dar Detail
686 239,04€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
685 4 740,00€ Kúpna zmluva č.Z201837707_Z: Dodávka motorovej nafty Detail
684 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
683 39,49€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
682 1016,82€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
681 75 336,84€ Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201834481_Z : Dodávka plynu Detail
680 Neuvedené Zámenná zmluva - Hrobové miesta Detail
679 517,92€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti záhrada Detail
678 Neuvedené Zámenná zmluva Detail
677 107 000,00€ Kúpna zmluva č.Z201828500_Z Kompostéry Detail
676 4 720,00€ Kúpna zmluva č.Z201829394_Z Motorová nafta Detail
675 1 270,80€ Zmluva o Dielo - Regenerácia futbalového ihriska Detail
674 4 799,00€ Kúpna zmluva č.Z201823643_Z Motorová nafta Detail
673 10 241,55€ Zmluva o dielo č.2/2018 - Zavlažovací systém Detail
672 Neuvedené ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu č. 20181415 Detail
671 Neuvedené Zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov Detail
670 Neuvedené ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu č. 20181941 Detail
669 322,50€ Kúpna zmluva - Mária Červencová rod. Culáková Detail
668 747,00€ Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých Detail
667 307 959,20€ DODATOK č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy OPKZP- PO1-SC111-2016-10/105 - Nákup technológie zberný dvor Detail
666 3 000,00€ ZMLUVA č. 38 504 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Detail
665 Neuvedené Zmnuva o dodávke z verejného vodovodu a verejných kanalizáciach - č.20181073 Detail
664 Neuvedené ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu č. 20181019 Detail
663 5 170,00€ Kúpna zmluva č. 218-18/2018 -odpredaj UNC 060 Detail
662 1,-€ Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam Detail
661 21,07,- € 544,60,-€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
660 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
659 3 952,00€ Kúpna zmluva č.Z20188016_Z: Detské wc kombi Detail
658 249,40€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
657 1 252,72€ Zmluva o dielo - Kamerový systém Detail
656 218,00€ Kúpna zmluva č.2180389424 - Mobilný telefón Detail
655 322 552,00€ DODATOK č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy OPKZP- PO1-SC111-2016-10/105 - Nákup technológie zberný dvor Detail
654 1 tona 25,-€ Zmluva o odbere nápojových kartónových obalov Detail
653 107 532,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytnutie socialnej služby v zariadeniach ZpS a DSS č. 670/2018-M_ORF Detail
652 751,98€ Kúpna zmluva - odpredaj pozemku Detail
651 306 424,40€ Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP Detail
650 5 100,00€ Kúpna zmluva č. Z20181777_Z: Motorová nafta Detail
649 2 500,-€ Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb Detail
648 1 845,26€ Kúpna zmluva - kúpa nehnuteľnosti Detail
647 1 000,-€ Dohoda č.04/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011 Detail
« Predchádzjúce 1 2 3 4 8 11 14