Č. Suma Názov  
111 Neuvedené Zmluva č.S-18/2011/450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
110 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov p. Sluková Detail
109 Neuvedené Zmluva č.S-17/2011/450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
108 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomických oprávnených nákladov-p.Bednárovičová Detail
107 Neuvedené Darovacia zmluva Detail
106 Neuvedené Zmluva o dielo Detail
105 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
104 Neuvedené Zmluva o dielo č.793-32/2011 Detail
103 Neuvedené Zmulva o dielo č.793-32/2011 Detail
102 Neuvedené Objednávka Detail
101 Neuvedené DOHODA č.1 k nájomnej zmluve Detail
100 Neuvedené Nájomná zmluva č.22/2011 Detail
99 Neuvedené Dodatok č.4 k nájomnej zmluve 26/2009 zo dňa 28.10.2009 Detail
98 Neuvedené Nájomná zmluva 23/2011 Detail
97 Neuvedené ZMLUVA číslo:11K000059 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov Detail
96 Neuvedené Objednávka Detail
95 720,-€ Objednávka Detail
94 Neuvedené Objednávka Detail
93 6.470,-€ Objednávka Detail
92 Neuvedené Objednávka Detail
91 Neuvedené Zmluva č. S16-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
90 Neuvedené Zmluva o dielo č. 1/2011 Detail
89 19 767,60€ Zmluva o dielo Detail
88 6470€ Objednávka Detail
87 183,42€ OBCHODNá ZMLUVA č.20120399017 Detail
86 Neuvedené Nájomná zmluva č.21/2011 Detail
85 38 344,27€ Zmluva o dielo č. 793-32/2011 Detail
84 Neuvedené Nájomná zmluva č. 17/2011 Detail
83 Neuvedené Nájomná zmluva č. 18/2011 Detail
82 Neuvedené Nájomná zmluva č. 19/2011 Detail
81 Neuvedené Nájomná zmluva č.20/2011 Detail
80 Neuvedené Zmluva č. S15-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
79 Neuvedené Zmluva č. S14-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
78 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov - Ing. Chura Detail
77 Neuvedené Zmluva č. S13-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
76 Neuvedené Zmluva č. S12-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
75 Neuvedené Kúpna zmluva na parcelu 580-4 o výmere 25 m2 Detail
74 Neuvedené Zmluva č. S11-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
73 Neuvedené Nájomná zmluva č. 16/2011 Detail
72 Neuvedené Kúpna zmluva na odpredaj bytu č.5 v bytovom dome Štiavnik 1070 Detail
71 Neuvedené Nájomná zmluva č.12/2011 Detail
70 Neuvedené Nájomná zmluva č.13-2011 na byt Detail
69 Neuvedené Nájomná zmluva č.14-2011 na byt Detail
68 Neuvedené Zmluva o zriadení účtu Detail
67 Neuvedené Nájomná zmluva č.12/2011-SANTUS plus,s.r.o. Detail
66 Neuvedené Vyhlásenie úspešných účastníkov verejnej obchodnej sútaže Detail
65 Neuvedené Zmluva o zriadení spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Detail
64 Neuvedené Zmluva č. S10-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
63 Neuvedené Zmluva č. S9-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
62 Neuvedené Zmluva č. S8-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail