Č. Suma Názov  
93 6.470,-€ Objednávka Detail
92 Neuvedené Objednávka Detail
91 Neuvedené Zmluva č. S16-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
90 Neuvedené Zmluva o dielo č. 1/2011 Detail
89 19 767,60€ Zmluva o dielo Detail
88 6470€ Objednávka Detail
87 183,42€ OBCHODNá ZMLUVA č.20120399017 Detail
86 Neuvedené Nájomná zmluva č.21/2011 Detail
85 38 344,27€ Zmluva o dielo č. 793-32/2011 Detail
84 Neuvedené Nájomná zmluva č. 17/2011 Detail
83 Neuvedené Nájomná zmluva č. 18/2011 Detail
82 Neuvedené Nájomná zmluva č. 19/2011 Detail
81 Neuvedené Nájomná zmluva č.20/2011 Detail
80 Neuvedené Zmluva č. S15-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
79 Neuvedené Zmluva č. S14-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
78 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov - Ing. Chura Detail
77 Neuvedené Zmluva č. S13-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
76 Neuvedené Zmluva č. S12-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
75 Neuvedené Kúpna zmluva na parcelu 580-4 o výmere 25 m2 Detail
74 Neuvedené Zmluva č. S11-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
73 Neuvedené Nájomná zmluva č. 16/2011 Detail
72 Neuvedené Kúpna zmluva na odpredaj bytu č.5 v bytovom dome Štiavnik 1070 Detail
71 Neuvedené Nájomná zmluva č.12/2011 Detail
70 Neuvedené Nájomná zmluva č.13-2011 na byt Detail
69 Neuvedené Nájomná zmluva č.14-2011 na byt Detail
68 Neuvedené Zmluva o zriadení účtu Detail
67 Neuvedené Nájomná zmluva č.12/2011-SANTUS plus,s.r.o. Detail
66 Neuvedené Vyhlásenie úspešných účastníkov verejnej obchodnej sútaže Detail
65 Neuvedené Zmluva o zriadení spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov Detail
64 Neuvedené Zmluva č. S10-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
63 Neuvedené Zmluva č. S9-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
62 Neuvedené Zmluva č. S8-2011-450 o poskytovaní sociálnej služby Detail
61 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov - p. Škubáková Detail
60 Neuvedené Nájomná zmluva č.7-2011 na byt Detail
59 Neuvedené Nájomná zmluva č.8-2011 na byt Detail
58 Neuvedené Nájomná zmluva č.9-2011 na byt Detail
57 Neuvedené Nájomná zmluva č.10-2011 na byt Detail
56 Neuvedené Nájomná zmluva č.11-2011 na byt Detail
55 Neuvedené Nájomná zmluva č. 15/2011 Detail
54 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.1 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
53 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.2 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
52 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.4 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
51 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.7 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
50 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.8 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
49 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.9 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
48 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.10 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
47 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.11 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
46 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.12 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
45 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
44 Neuvedené Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny Detail