Č. Suma Názov  
616 Neuvedené DOHODA O ZRUŠENÍ ZMLUVY O SPOLUPRACI A PORADENSTVE Detail
615 8,40€ Nájomná zmluva Detail
614 Neuvedené Dodatok č.1/2017 k VZN č.3/2014 zásady prideľovania nájomných bytov v obci Štiavnik schválený UZN 482/2017 Z 30.06.2017 Detail
613 3.000,00€ Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR č. 37165 Detail
612 242,00€ Kúpna zmluva č. 2170672422 Detail
611 135 071,66€ Kúpna zmluva č. Z201723994_Z : Stravné poukážky Detail
610 5 198,88€ Kúpna zmluva č.Z201721670_Z : Motorová nafta Detail
609 426,00€ Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/387 Detail
608 200,00€ Zmluva o poskytnutí finančného daru ( sponzorská zmluva ) Detail
607 mesačne 200,-€ Dohoda o uznaní dlhu a splácaní v splátkach Detail
606 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
605 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
604 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
603 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
602 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
601 Neuvedené Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 13/2013 zo dňa 28.06.2013 Detail
600 Neuvedené Nájomná zmluva č.10/2017 Detail
599 5 118,00€ Zmluva o dielo - Pasport obce Štiavnik Detail
598 4 499,00€ Kúpna zmluva č.Z201712033_Z Detail
597 76 920,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie socialnej služby v zariadeniach Detail
596 Neuvedené Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.1/2016 zo dňa 24.02.2016 Detail
595 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
594 1200,-€ Zmluva č.1/2017 o poskytnutí dotácie Detail
593 Neuvedené Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.02/2016 Detail
592 425,02€ Zámenná zmluva Detail
591 1 200,-€ Dohoda č.2/2017 o poskytnutí dotácie Detail
590 15 000€ Zmluva č.2/2017 o poskytnutí dotácie Detail
589 550,-€ Dohoda č.3/2017 o poskytnutí dotácie Detail
588 1 000 ,-€ Dohoda č.4/2017 o poskytnutí dotácie Detail
587 12 600,00€ Zmluva o spolupráci a poradenstve Detail
586 2450,-€ ZMLUVA o poskytovaní auditorských služieb Detail
585 Neuvedené Nájomná zmluva č. 08/2017 Detail
584 5 399,00€ Kúpna zmluva č.Z20172536_Z Detail
583 Neuvedené ZÁMENNÁ ZMLUVA Detail
582 145,26€ K Ú P N A Z M L U V A Detail
581 2 000,-€ Dohoda č.1/2017 o poskytnutí dotácie Detail
580 322 552,00€ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/105 Detail
579 Neuvedené Nájomná zmluva č.05/2017 - polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
578 Neuvedené Nájomná zmluva č.02/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
577 Neuvedené Nájomná zmluva č.04/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
576 Neuvedené Nájomná zmluva č.06/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
575 Neuvedené Nájomná zmluva č.07/2017- polyfunkčný objekt Štiavnik Detail
574 Neuvedené Nájomná zmluva č.03/2017 Detail
573 Neuvedené Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 28.02.2014 Detail
572 574,80€ Zmluva o dielo Detail
571 Neuvedené Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci Detail
570 4 700,00€ Kúpna zmluva č.Z201640830_Z Detail
569 vstupenka po 9,-€ Zmluva o sprostredkovaní koncenrtu F. a V. Nedvědovcov Detail
568 25 349,81€ Zmluva o dielo Detail
567 1000,00€ Zmluva o dielo Detail