Č. Suma Názov  
253 Neuvedené Nájomná zmluva č. 3/2013 Detail
252 Neuvedené Nájomná zmluva č. 7/2013 Detail
251 Neuvedené Nájomná zmluva č. 8/2013 Detail
250 Neuvedené Nájomná zmluva č. 9/2013 Detail
249 326,15,-€ Z M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Štiavnik Detail
248 Neuvedené Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla ( LH 420 ) Detail
247 Neuvedené Zmluva o združenej dodávke plynu Detail
246 99.000,-€ K Ú P N A Z M L U V A Detail
245 10 200,00,-€ Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla Detail
244 Neuvedené Zmluva o pripojení k distribučnej sieti Detail
243 0.0628 /kWh€ Zmluva o dodávke elektriny Detail
242 1.300,-€ Kúpna zmluva na predaj motorového vozidla Detail
241 Neuvedené Zmluva o úhrade pri poskytovaní sociálnej služby p.Hvorečná Detail
240 1,00€ Zmluva o nájme nehnuteľnosti Detail
239 5,06 € / deň€ Dodatok k zmluve o poskytovaní stravy Detail
238 211,22€ Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy Detail
237 211,22€ Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy Detail
236 211,22€ Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy Detail
235 211,22€ Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy Detail
234 Neuvedené Nájomná zmluva č. 1/2013 Detail
233 Neuvedené Nájomná zmluva č. 04/2013 Detail
232 Neuvedené Nájomná zmluva č. 5/2013 Detail
231 352,80€ Zmluva o používaní softweru Detail
230 78 000,00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na soc. služby Detail
229 Neuvedené Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy Detail
228 Neuvedené Zmluva o združenej dodávke elektriny Detail
227 Neuvedené Zmluva o odbere obalovej fólie Detail
226 Neuvedené DODATOK k Nájomnej zmluve č.15/2011 Detail
225 Neuvedené ZMLUVA č.1/2014 o prevode správy nehnuteľného a hnuteľného majetku obce Detail
224 Neuvedené Nájomná zmluva č. 1/2013 Detail
223 Neuvedené Záložná zmluva č. 501/969/2012 Detail
222 Neuvedené ZMLUVA/DODATOK o poskytovaní verejných služieb Detail
221 Neuvedené ZMLUVA/DODATOK o poskytovaní verejných služieb Detail
220 Neuvedené ZMLUVA/DODATOK o poskytovaní verejných služieb Detail
219 Neuvedené Zmluva o dielo Detail
218 116 699,04€ Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru Detail
217 1€ Dohoda o urovnaní Detail
216 Neuvedené Nájomná zmluva č.01/2012 NÁJOMNÁ ZMLUVA Detail
215 Neuvedené Nájomná zmluva č. 14/2012 Detail
214 Neuvedené Nájomná zmluva č. 17/2012 Detail
213 Neuvedené Zmluva o nájme nehnuteľností Detail
212 Neuvedené Zmluva o nájme nehnuteľností Detail
211 Neuvedené D O H O D A O Z R U Š E N Í A V Y S P O R I A D A N Í P O D I E L O V É H O S P O L U V L A S T N Í C T V A Detail
210 Neuvedené Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Detail
209 3335€ Nájomná zmluva Detail
208 463,80€ Nájomná zmluva č. 24/2012 Detail
207 600€ Zmluva o dielo č. 132012 Detail
206 5 880 €€ Kúpna zmluva č.3008/2012 Detail
205 Neuvedené KÚPNO – PREDAJNÁ ZMLUVA Detail
204 Neuvedené Dohoda o ukončení zmluvy-p.PhDr.Renáta Švarcová Detail