Č. Suma Názov  
289 Neuvedené Zmluva o nájme nehnuteľností Detail
288 Neuvedené Zmluva o nájme nehnuteľností Detail
287 1,-€ Zmluva o nájme nehnuteľností Detail
286 25,- bez DPH/hodina€ Zmluva o poskytnutí služieb Detail
285 9720,00,-€ Dohoda o poskytnutí príspevku z UPSVaR ZA Detail
284 5 306,88,-€ DAROVACIA ZMLUVA č.2013/837-ASM Detail
283 7 797,60,-€ Kúpna Zmluva 129/2013 Sm Detail
282 Neuvedené Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy Detail
281 14580,-€ Dohoda o poskytnutí príspevku z UPSVaR ZA Detail
280 Neuvedené Nájomná zmluva č. 13/2013 Detail
279 8624,-€ Dohoda o poskytnutí príspevku z UPSVaR ZA Detail
278 Neuvedené Prebiehajúce verejné obstarávanie Detail
277 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
276 Neuvedené Nájomná zmluva Detail
275 Neuvedené Prebiehajúce verejné obstarávanie Detail
274 Neuvedené Zmluva o dielo č. 2013-02-0 Detail
273 1500,-€ Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Detail
272 Neuvedené Nájomná zmluva č.10 /2013 Detail
271 1,-€ Zmluva o nájme nehnuteľností Detail
270 298,74,-€ Zmluva o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra Detail
269 Neuvedené Zmluva o dodávke plynu Detail
268 Neuvedené Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu Detail
267 Neuvedené Nájomná zmluva č. 12/2013 Detail
266 Neuvedené Prebiehajúce verejné obstarávanie Detail
265 Neuvedené Nájomná zmluva č. 11/2013 Detail
264 340,-€ Kúpna zmluva na kúpu pásového dopravníka Detail
263 21843,81,-€ Darovacia zmluva č.2012/8002 Detail
262 60484,30,-€ Darovacia zmluva č.2012/8031 Detail
261 Neuvedené Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb - vypovedané k 28.02.2018 Detail
260 10. 200,-€ K Ú P N A Z M L U V A Detail
259 11.400,-€ K Ú P N A Z M L U V A Detail
258 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
257 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
256 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
255 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
254 Neuvedené Nájomná zmluva č. 2/2013 Detail
253 Neuvedené Nájomná zmluva č. 3/2013 Detail
252 Neuvedené Nájomná zmluva č. 7/2013 Detail
251 Neuvedené Nájomná zmluva č. 8/2013 Detail
250 Neuvedené Nájomná zmluva č. 9/2013 Detail
249 326,15,-€ Z M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Štiavnik Detail
248 Neuvedené Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla ( LH 420 ) Detail
247 Neuvedené Zmluva o združenej dodávke plynu Detail
246 99.000,-€ K Ú P N A Z M L U V A Detail
245 10 200,00,-€ Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla Detail
244 Neuvedené Zmluva o pripojení k distribučnej sieti Detail
243 0.0628 /kWh€ Zmluva o dodávke elektriny Detail
242 1.300,-€ Kúpna zmluva na predaj motorového vozidla Detail
241 Neuvedené Zmluva o úhrade pri poskytovaní sociálnej služby p.Hvorečná Detail
240 1,00€ Zmluva o nájme nehnuteľnosti Detail