Č. Suma Názov  
53 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.2 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
52 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.4 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
51 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.7 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
50 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.8 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
49 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.9 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
48 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.10 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
47 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.11 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
46 Neuvedené Zmluva o prevode vlastníctv bytu č.12 v bytovom dome Štiavnik súp.č.1070 Detail
45 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
44 Neuvedené Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny Detail
43 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov - Ing. Mencel Detail
42 Neuvedené Zmluva č. S1-2011-450 o poskytovaní socialnej služby Detail
41 Neuvedené Zmluva č. S2-2011-450 o poskytovaní socialnej služby Detail
40 Neuvedené Zmluva č. S4-2011-450 o poskytovaní socialnej služby Detail
39 Neuvedené Zmluva č. S3-2011-450 o poskytovaní socialnej služby Detail
38 Neuvedené Zmluva č. S5-2011-450 o poskytovaní socialnej služby Detail
37 Neuvedené Zmluva č. S6-2011-450 o poskytovaní socialnej služby Detail
36 Neuvedené Zmluva č. S7-2011-450 o poskytovaní socialnej služby Detail
35 Neuvedené Nájomná zmluva č.6-2011 na nebytové priestory Detail
34 Neuvedené Zmluva o dodávke plynu z RWE Detail
33 Neuvedené Nájomná zmluva č.5-2011 Detail
32 Neuvedené Nájomná zmluva č.4-2011 s SCVC Štiavnik Detail
31 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov - Mgr. Takáč Detail
30 Neuvedené Zmluva podľa Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Detail
29 Neuvedené ZMLUVA o výkone ochrannej deratizácie,dezinsekcie a dezinfekcie Detail
28 Neuvedené Dodatok č.1-DZ221101205870101 k zmluve o poskytnutí NFP Detail
27 Neuvedené Dodatok č.2-DZ221101205870101 k zmluve o poskytnutí NFP Detail
26 Neuvedené Nájomná zmluva č.3-2011 s MS Stiavnik Detail
25 Neuvedené Zmluva o poskytovaní stravy Detail
24 Neuvedené Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov - OcÚ D. Hričov Detail
23 Neuvedené Kúpna zmluva č.3-2011 Detail
22 Neuvedené Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.2-2011 Detail
21 Neuvedené Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.2-2011 Detail
20 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
19 Neuvedené Zmluva o bežnom účte Detail
18 Neuvedené Zmluva o pripojení Detail
17 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
16 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
15 Neuvedené ZMLUVA o dielo č.AA/05/11/PP-na vyhotovenie projektu stavby pre stavebné povolenie Detail
14 Neuvedené Zmluva o dielo vyhotovenie geodetickej dokumentácie Detail
13 Neuvedené Dodatok č.1 k mandátnej zmluve zo dňa 28.10.2009 Detail
12 Neuvedené Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby zo dňa 29.10.2009 Detail
11 Neuvedené Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy SANATUS Detail
10 Neuvedené Dohoda o cene Detail
9 Neuvedené Kúpna zmluva č.5 Detail
8 Neuvedené Servisná zmluva č.4-2011 Detail
7 Neuvedené Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.76-2009 zo dňa 30.12.2009 Detail
6 Neuvedené Nájomná zmluva č.01-2011 Detail
5 Neuvedené Nájomná zmluva č.02-2011 Detail
4 Neuvedené Zmluva o poskytovaní právnych služieb Detail