Č. Suma Názov  
727 Neuvedené Rámcová Kúpna zmluva o dodávkach odpadov zo skla (Sklenných črepov) Detail
726 1 000,-€ Dohoda č.01/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
725 117 504,00€ Zmluva o poskytnutí finančnného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fizické osoby,ktoré sú odkázane na pomoc inej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek Detail
724 16 000,-€ Zmluva č.02/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
723 2 000,-€ Zmluva č.01/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
722 1 200,-€ Dohoda č.02/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
721 550,-€ Dohoda č.03/2019 - poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Detail
720 spolu 1 567,86€ KÚPNA ZMLUVA - predaj nehnuteľnosti Detail
719 248,92€ Kúpna zmluva - predaj pozemku Detail
718 4 650,00€ Kúpna zmluva č. Z201966_Z - Motorová nafta Detail
717 33,-€ Zmluva o výkone supervízie - na rok 2019 Detail
716 cena dohodou€ KÚPNA ZMLUVA č.RZPB2019 Detail
715 rok/10,00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
714 rok/ 12,35€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
713 rok/ 25,00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
712 3 019,55€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
711 1 010,41€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
710 100,00€ Zmluva o dielo č. 1/2018 - prevedenie hudobnej produkcie DJ Detail
709 500,00€ Zmluva o manažmente projektu Detail
708 20,00€ Zmluva o poskytovaní služby -počítačové súvisiace služby v obci Štiavnik Detail
707 Neuvedené Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostretkovateľa - č. MSD_ Štiavnik_ 01 zo dňa 18.01.2018 Detail
706 270,07€ Poistná zmluva č. VS 8100210652 Detail
705 1 839,00€ Kúpna zmluva č.Z201852415_Z - Čistiace a dezinfekčné prostriedky Detail
704 1 099,97€ Kúpna zmluva č.Z201852417_Z - Čistiace a dezinfekčné prostriedky Detail
703 4 873,00€ Kúpna zmluva č.Z201847799_Z - Dodávka motorovej nafty Detail
702 985,-€ Dohoda o spolupráci - ošetrenie LIpy Detail
701 110,-€ Kúpno - Predajná Zmluva - Pneumatiky Detail
700 323,96€ Nájomná zmluva - nebytové priestory Detail
699 150,-€ Darovacia zmluva - peňažný dar Detail
698 239,04€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
697 4 740,00€ Kúpna zmluva č.Z201837707_Z: Dodávka motorovej nafty Detail
696 Neuvedené Kúpna zmluva Detail
695 39,49€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
694 1016,82€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Detail
693 75 336,84€ Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201834481_Z : Dodávka plynu Detail
692 Neuvedené Zámenná zmluva - Hrobové miesta Detail
691 517,92€ Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti záhrada Detail
690 rok/ 10,00€ NÁJOMNÁ ZMLUVA - prenájom pozemku Detail
689 Neuvedené Zámenná zmluva Detail
688 107 000,00€ Kúpna zmluva č.Z201828500_Z Kompostéry Detail
687 4 720,00€ Kúpna zmluva č.Z201829394_Z Motorová nafta Detail
686 1 270,80€ Zmluva o Dielo - Regenerácia futbalového ihriska Detail
685 4 799,00€ Kúpna zmluva č.Z201823643_Z Motorová nafta Detail
684 10 241,55€ Zmluva o dielo č.2/2018 - Zavlažovací systém Detail
683 Neuvedené ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu č. 20181415 Detail
682 Neuvedené Zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov Detail
681 Neuvedené ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu č. 20181941 Detail
680 322,50€ Kúpna zmluva - Mária Červencová rod. Culáková Detail
679 747,00€ Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých Detail
678 307 959,20€ DODATOK č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy OPKZP- PO1-SC111-2016-10/105 - Nákup technológie zberný dvor Detail